Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zundert

Zundert

46,9%sociaal-cultureel
53,0%ecologisch
44,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie47,0%
37,0%Politieke participatie43,1%
56,9%Woonomgeving38,1%
48,8%Veiligheid59,1%
50,1%Onderwijs50,9%
29,6%Gezondheid45,5%
56,1%Kunst en cultuur36,5%
37,6%Economische participatie55,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
47,0%Maatschappelijke participatieA
43,1%Politieke participatieB
38,1%WoonomgevingC
59,1%VeiligheidD
50,9%OnderwijsE
45,5%GezondheidF
36,5%Kunst en cultuurG
55,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem78,1%
56,3%Water57,4%
37,8%Afval en grondstoffen57,4%
36,3%Energie24,3%
30,7%Natuur en landschap36,3%
45,9%Hinder en calamiteiten73,6%
54,1%Lucht43,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
78,1%BodemA
57,4%WaterB
57,4%Afval en grondstoffenC
24,3%EnergieD
36,3%Natuur en landschapE
73,6%Hinder en calamiteitenF
43,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,0%
37,1%Arbeid49,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid30,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,6%
30,2%Kennis28,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,0%ConcurrentievermogenA
49,2%ArbeidB
30,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,3%KennisE