Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wormerland

Wormerland

53,3%sociaal-cultureel
51,6%ecologisch
45,4%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie48,9%
37,0%Politieke participatie61,3%
56,9%Woonomgeving53,0%
48,8%Veiligheid60,5%
50,1%Onderwijs57,8%
29,6%Gezondheid54,1%
56,1%Kunst en cultuur39,2%
37,6%Economische participatie51,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
48,9%Maatschappelijke participatieA
61,3%Politieke participatieB
53,0%WoonomgevingC
60,5%VeiligheidD
57,8%OnderwijsE
54,1%GezondheidF
39,2%Kunst en cultuurG
51,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem77,7%
56,3%Water53,8%
37,8%Afval en grondstoffen34,6%
36,3%Energie24,6%
30,7%Natuur en landschap68,7%
45,9%Hinder en calamiteiten64,8%
54,1%Lucht36,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
77,7%BodemA
53,8%WaterB
34,6%Afval en grondstoffenC
24,6%EnergieD
68,7%Natuur en landschapE
64,8%Hinder en calamiteitenF
36,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,7%
37,1%Arbeid46,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden39,4%
30,2%Kennis46,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,7%ConcurrentievermogenA
46,4%ArbeidB
42,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
39,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,0%KennisE