Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Landgraaf

Landgraaf

45,7%sociaal-cultureel
55,6%ecologisch
39,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie37,4%
37,0%Politieke participatie44,1%
56,9%Woonomgeving60,8%
48,8%Veiligheid40,9%
50,1%Onderwijs54,5%
29,6%Gezondheid39,3%
56,1%Kunst en cultuur48,0%
37,6%Economische participatie40,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
37,4%Maatschappelijke participatieA
44,1%Politieke participatieB
60,8%WoonomgevingC
40,9%VeiligheidD
54,5%OnderwijsE
39,3%GezondheidF
48,0%Kunst en cultuurG
40,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,1%
56,3%Water67,7%
37,8%Afval en grondstoffen58,8%
36,3%Energie43,0%
30,7%Natuur en landschap61,8%
45,9%Hinder en calamiteiten37,8%
54,1%Lucht62,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
57,1%BodemA
67,7%WaterB
58,8%Afval en grondstoffenC
43,0%EnergieD
61,8%Natuur en landschapE
37,8%Hinder en calamiteitenF
62,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,8%
37,1%Arbeid31,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid39,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,0%
30,2%Kennis31,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,8%ConcurrentievermogenA
31,0%ArbeidB
39,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,5%KennisE