Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Beek (L.)

Beek (L.)

49,0%sociaal-cultureel
45,0%ecologisch
49,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie39,7%
37,0%Politieke participatie49,5%
56,9%Woonomgeving51,3%
48,8%Veiligheid48,4%
50,1%Onderwijs61,1%
29,6%Gezondheid46,9%
56,1%Kunst en cultuur35,8%
37,6%Economische participatie59,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
39,7%Maatschappelijke participatieA
49,5%Politieke participatieB
51,3%WoonomgevingC
48,4%VeiligheidD
61,1%OnderwijsE
46,9%GezondheidF
35,8%Kunst en cultuurG
59,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,8%
56,3%Water35,7%
37,8%Afval en grondstoffen60,0%
36,3%Energie37,7%
30,7%Natuur en landschap33,7%
45,9%Hinder en calamiteiten46,6%
54,1%Lucht45,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
55,8%BodemA
35,7%WaterB
60,0%Afval en grondstoffenC
37,7%EnergieD
33,7%Natuur en landschapE
46,6%Hinder en calamiteitenF
45,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen43,7%
37,1%Arbeid46,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid52,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,3%
30,2%Kennis44,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
43,7%ConcurrentievermogenA
46,9%ArbeidB
52,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,1%KennisE