Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Beesel

Beesel

51,6%sociaal-cultureel
52,7%ecologisch
42,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,3%
37,0%Politieke participatie40,6%
56,9%Woonomgeving64,0%
48,8%Veiligheid52,8%
50,1%Onderwijs62,7%
29,6%Gezondheid50,1%
56,1%Kunst en cultuur36,1%
37,6%Economische participatie55,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,3%Maatschappelijke participatieA
40,6%Politieke participatieB
64,0%WoonomgevingC
52,8%VeiligheidD
62,7%OnderwijsE
50,1%GezondheidF
36,1%Kunst en cultuurG
55,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem56,6%
56,3%Water45,6%
37,8%Afval en grondstoffen62,8%
36,3%Energie23,6%
30,7%Natuur en landschap68,4%
45,9%Hinder en calamiteiten63,2%
54,1%Lucht48,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
56,6%BodemA
45,6%WaterB
62,8%Afval en grondstoffenC
23,6%EnergieD
68,4%Natuur en landschapE
63,2%Hinder en calamiteitenF
48,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen53,0%
37,1%Arbeid43,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,2%
30,2%Kennis29,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
53,0%ConcurrentievermogenA
43,8%ArbeidB
41,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
29,7%KennisE