Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bergen (L.)

Bergen (L.)

48,6%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
43,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie58,0%
37,0%Politieke participatie41,9%
56,9%Woonomgeving55,2%
48,8%Veiligheid57,9%
50,1%Onderwijs47,2%
29,6%Gezondheid40,6%
56,1%Kunst en cultuur28,5%
37,6%Economische participatie59,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
58,0%Maatschappelijke participatieA
41,9%Politieke participatieB
55,2%WoonomgevingC
57,9%VeiligheidD
47,2%OnderwijsE
40,6%GezondheidF
28,5%Kunst en cultuurG
59,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,5%
56,3%Water62,4%
37,8%Afval en grondstoffen51,5%
36,3%Energie18,0%
30,7%Natuur en landschap78,2%
45,9%Hinder en calamiteiten75,2%
54,1%Lucht37,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
69,5%BodemA
62,4%WaterB
51,5%Afval en grondstoffenC
18,0%EnergieD
78,2%Natuur en landschapE
75,2%Hinder en calamiteitenF
37,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,2%
37,1%Arbeid41,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid36,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
30,2%Kennis36,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,2%ConcurrentievermogenA
41,7%ArbeidB
36,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,5%KennisE