Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Brunssum

Brunssum

44,2%sociaal-cultureel
53,8%ecologisch
38,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie38,2%
37,0%Politieke participatie43,8%
56,9%Woonomgeving55,6%
48,8%Veiligheid40,5%
50,1%Onderwijs54,2%
29,6%Gezondheid37,9%
56,1%Kunst en cultuur42,7%
37,6%Economische participatie41,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
38,2%Maatschappelijke participatieA
43,8%Politieke participatieB
55,6%WoonomgevingC
40,5%VeiligheidD
54,2%OnderwijsE
37,9%GezondheidF
42,7%Kunst en cultuurG
41,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,9%
56,3%Water42,6%
37,8%Afval en grondstoffen53,7%
36,3%Energie38,9%
30,7%Natuur en landschap73,5%
45,9%Hinder en calamiteiten47,2%
54,1%Lucht61,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
58,9%BodemA
42,6%WaterB
53,7%Afval en grondstoffenC
38,9%EnergieD
73,5%Natuur en landschapE
47,2%Hinder en calamiteitenF
61,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen45,5%
37,1%Arbeid31,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden39,0%
30,2%Kennis25,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
45,5%ConcurrentievermogenA
31,7%ArbeidB
50,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
39,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
25,9%KennisE