Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gennep

Gennep

51,9%sociaal-cultureel
52,8%ecologisch
45,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,4%
37,0%Politieke participatie43,0%
56,9%Woonomgeving56,6%
48,8%Veiligheid58,7%
50,1%Onderwijs59,8%
29,6%Gezondheid49,8%
56,1%Kunst en cultuur34,4%
37,6%Economische participatie56,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,4%Maatschappelijke participatieA
43,0%Politieke participatieB
56,6%WoonomgevingC
58,7%VeiligheidD
59,8%OnderwijsE
49,8%GezondheidF
34,4%Kunst en cultuurG
56,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,0%
56,3%Water49,3%
37,8%Afval en grondstoffen60,1%
36,3%Energie28,2%
30,7%Natuur en landschap73,4%
45,9%Hinder en calamiteiten60,9%
54,1%Lucht40,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
57,0%BodemA
49,3%WaterB
60,1%Afval en grondstoffenC
28,2%EnergieD
73,4%Natuur en landschapE
60,9%Hinder en calamiteitenF
40,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,6%
37,1%Arbeid46,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid40,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,3%
30,2%Kennis29,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,6%ConcurrentievermogenA
46,1%ArbeidB
40,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
29,2%KennisE