Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heerlen

Heerlen

41,5%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
44,8%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie33,7%
37,0%Politieke participatie35,4%
56,9%Woonomgeving55,7%
48,8%Veiligheid30,7%
50,1%Onderwijs56,2%
29,6%Gezondheid35,3%
56,1%Kunst en cultuur48,3%
37,6%Economische participatie37,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
33,7%Maatschappelijke participatieA
35,4%Politieke participatieB
55,7%WoonomgevingC
30,7%VeiligheidD
56,2%OnderwijsE
35,3%GezondheidF
48,3%Kunst en cultuurG
37,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,7%
56,3%Water39,5%
37,8%Afval en grondstoffen52,4%
36,3%Energie46,0%
30,7%Natuur en landschap72,6%
45,9%Hinder en calamiteiten31,0%
54,1%Lucht57,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
46,7%BodemA
39,5%WaterB
52,4%Afval en grondstoffenC
46,0%EnergieD
72,6%Natuur en landschapE
31,0%Hinder en calamiteitenF
57,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen45,5%
37,1%Arbeid40,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,5%
30,2%Kennis44,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
45,5%ConcurrentievermogenA
40,1%ArbeidB
43,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,6%KennisE