Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kerkrade

Kerkrade

41,0%sociaal-cultureel
50,7%ecologisch
43,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie32,6%
37,0%Politieke participatie39,2%
56,9%Woonomgeving55,9%
48,8%Veiligheid34,6%
50,1%Onderwijs48,6%
29,6%Gezondheid37,4%
56,1%Kunst en cultuur40,4%
37,6%Economische participatie39,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
32,6%Maatschappelijke participatieA
39,2%Politieke participatieB
55,9%WoonomgevingC
34,6%VeiligheidD
48,6%OnderwijsE
37,4%GezondheidF
40,4%Kunst en cultuurG
39,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,4%
56,3%Water53,0%
37,8%Afval en grondstoffen52,0%
36,3%Energie30,9%
30,7%Natuur en landschap66,2%
45,9%Hinder en calamiteiten40,4%
54,1%Lucht58,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,4%BodemA
53,0%WaterB
52,0%Afval en grondstoffenC
30,9%EnergieD
66,2%Natuur en landschapE
40,4%Hinder en calamiteitenF
58,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,4%
37,1%Arbeid28,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,1%
30,2%Kennis40,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,4%ConcurrentievermogenA
28,8%ArbeidB
44,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,1%KennisE