Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Maastricht

Maastricht

45,8%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
53,2%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie32,2%
37,0%Politieke participatie47,0%
56,9%Woonomgeving51,8%
48,8%Veiligheid34,1%
50,1%Onderwijs56,9%
29,6%Gezondheid45,9%
56,1%Kunst en cultuur68,7%
37,6%Economische participatie30,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
32,2%Maatschappelijke participatieA
47,0%Politieke participatieB
51,8%WoonomgevingC
34,1%VeiligheidD
56,9%OnderwijsE
45,9%GezondheidF
68,7%Kunst en cultuurG
30,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem32,3%
56,3%Water62,8%
37,8%Afval en grondstoffen60,9%
36,3%Energie37,0%
30,7%Natuur en landschap60,4%
45,9%Hinder en calamiteiten40,1%
54,1%Lucht48,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
32,3%BodemA
62,8%WaterB
60,9%Afval en grondstoffenC
37,0%EnergieD
60,4%Natuur en landschapE
40,1%Hinder en calamiteitenF
48,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen53,9%
37,1%Arbeid53,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,0%
30,2%Kennis64,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
53,9%ConcurrentievermogenA
53,9%ArbeidB
43,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
64,8%KennisE