Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Meerssen

Meerssen

49,1%sociaal-cultureel
56,1%ecologisch
47,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie42,3%
37,0%Politieke participatie49,3%
56,9%Woonomgeving49,1%
48,8%Veiligheid57,3%
50,1%Onderwijs53,7%
29,6%Gezondheid45,8%
56,1%Kunst en cultuur43,1%
37,6%Economische participatie52,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
42,3%Maatschappelijke participatieA
49,3%Politieke participatieB
49,1%WoonomgevingC
57,3%VeiligheidD
53,7%OnderwijsE
45,8%GezondheidF
43,1%Kunst en cultuurG
52,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,7%
56,3%Water68,5%
37,8%Afval en grondstoffen56,4%
36,3%Energie30,8%
30,7%Natuur en landschap70,8%
45,9%Hinder en calamiteiten49,1%
54,1%Lucht53,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
63,7%BodemA
68,5%WaterB
56,4%Afval en grondstoffenC
30,8%EnergieD
70,8%Natuur en landschapE
49,1%Hinder en calamiteitenF
53,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,3%
37,1%Arbeid38,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid52,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
30,2%Kennis42,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,3%ConcurrentievermogenA
38,0%ArbeidB
52,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,1%KennisE