Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Mook en Middelaar

Mook en Middelaar

55,2%sociaal-cultureel
60,6%ecologisch
50,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie60,5%
37,0%Politieke participatie47,7%
56,9%Woonomgeving53,0%
48,8%Veiligheid53,8%
50,1%Onderwijs69,7%
29,6%Gezondheid57,9%
56,1%Kunst en cultuur44,5%
37,6%Economische participatie54,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
60,5%Maatschappelijke participatieA
47,7%Politieke participatieB
53,0%WoonomgevingC
53,8%VeiligheidD
69,7%OnderwijsE
57,9%GezondheidF
44,5%Kunst en cultuurG
54,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,3%
56,3%Water59,5%
37,8%Afval en grondstoffen57,9%
36,3%Energie30,9%
30,7%Natuur en landschap88,9%
45,9%Hinder en calamiteiten62,7%
54,1%Lucht61,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
63,3%BodemA
59,5%WaterB
57,9%Afval en grondstoffenC
30,9%EnergieD
88,9%Natuur en landschapE
62,7%Hinder en calamiteitenF
61,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,2%
37,1%Arbeid44,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,8%
30,2%Kennis57,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,2%ConcurrentievermogenA
44,1%ArbeidB
51,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,6%KennisE