Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nederweert

Nederweert

54,8%sociaal-cultureel
50,7%ecologisch
48,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie48,1%
37,0%Politieke participatie50,3%
56,9%Woonomgeving55,9%
48,8%Veiligheid62,9%
50,1%Onderwijs62,3%
29,6%Gezondheid50,3%
56,1%Kunst en cultuur38,6%
37,6%Economische participatie70,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
48,1%Maatschappelijke participatieA
50,3%Politieke participatieB
55,9%WoonomgevingC
62,9%VeiligheidD
62,3%OnderwijsE
50,3%GezondheidF
38,6%Kunst en cultuurG
70,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,5%
56,3%Water67,1%
37,8%Afval en grondstoffen46,7%
36,3%Energie27,8%
30,7%Natuur en landschap59,9%
45,9%Hinder en calamiteiten67,0%
54,1%Lucht33,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,5%BodemA
67,1%WaterB
46,7%Afval en grondstoffenC
27,8%EnergieD
59,9%Natuur en landschapE
67,0%Hinder en calamiteitenF
33,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,2%
37,1%Arbeid48,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
30,2%Kennis38,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,2%ConcurrentievermogenA
48,1%ArbeidB
46,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,2%KennisE