Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Simpelveld

Simpelveld

46,4%sociaal-cultureel
51,8%ecologisch
34,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie38,8%
37,0%Politieke participatie48,9%
56,9%Woonomgeving49,5%
48,8%Veiligheid54,7%
50,1%Onderwijs46,9%
29,6%Gezondheid42,8%
56,1%Kunst en cultuur30,1%
37,6%Economische participatie59,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
38,8%Maatschappelijke participatieA
48,9%Politieke participatieB
49,5%WoonomgevingC
54,7%VeiligheidD
46,9%OnderwijsE
42,8%GezondheidF
30,1%Kunst en cultuurG
59,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,1%
56,3%Water42,0%
37,8%Afval en grondstoffen57,4%
36,3%Energie38,8%
30,7%Natuur en landschap45,2%
45,9%Hinder en calamiteiten53,9%
54,1%Lucht59,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
65,1%BodemA
42,0%WaterB
57,4%Afval en grondstoffenC
38,8%EnergieD
45,2%Natuur en landschapE
53,9%Hinder en calamiteitenF
59,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,5%
37,1%Arbeid34,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid32,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden26,0%
30,2%Kennis30,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,5%ConcurrentievermogenA
34,2%ArbeidB
32,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
26,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,5%KennisE