Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Stein (L.)

Stein (L.)

51,3%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
50,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie37,2%
37,0%Politieke participatie47,9%
56,9%Woonomgeving56,2%
48,8%Veiligheid54,5%
50,1%Onderwijs60,7%
29,6%Gezondheid43,4%
56,1%Kunst en cultuur46,4%
37,6%Economische participatie64,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
37,2%Maatschappelijke participatieA
47,9%Politieke participatieB
56,2%WoonomgevingC
54,5%VeiligheidD
60,7%OnderwijsE
43,4%GezondheidF
46,4%Kunst en cultuurG
64,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,5%
56,3%Water45,7%
37,8%Afval en grondstoffen57,1%
36,3%Energie37,8%
30,7%Natuur en landschap60,0%
45,9%Hinder en calamiteiten38,2%
54,1%Lucht58,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
52,5%BodemA
45,7%WaterB
57,1%Afval en grondstoffenC
37,8%EnergieD
60,0%Natuur en landschapE
38,2%Hinder en calamiteitenF
58,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,3%
37,1%Arbeid35,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid54,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,1%
30,2%Kennis46,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,3%ConcurrentievermogenA
35,7%ArbeidB
54,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,7%KennisE