Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vaals

Vaals

42,6%sociaal-cultureel
61,3%ecologisch
42,4%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie35,6%
37,0%Politieke participatie43,3%
56,9%Woonomgeving54,7%
48,8%Veiligheid47,5%
50,1%Onderwijs38,8%
29,6%Gezondheid36,9%
56,1%Kunst en cultuur54,9%
37,6%Economische participatie29,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
35,6%Maatschappelijke participatieA
43,3%Politieke participatieB
54,7%WoonomgevingC
47,5%VeiligheidD
38,8%OnderwijsE
36,9%GezondheidF
54,9%Kunst en cultuurG
29,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,5%
56,3%Water62,8%
37,8%Afval en grondstoffen56,2%
36,3%Energie29,5%
30,7%Natuur en landschap74,0%
45,9%Hinder en calamiteiten70,0%
54,1%Lucht64,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
71,5%BodemA
62,8%WaterB
56,2%Afval en grondstoffenC
29,5%EnergieD
74,0%Natuur en landschapE
70,0%Hinder en calamiteitenF
64,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,5%
37,1%Arbeid36,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden29,9%
30,2%Kennis51,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,5%ConcurrentievermogenA
36,0%ArbeidB
44,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
29,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,1%KennisE