Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Venray

Venray

50,5%sociaal-cultureel
45,9%ecologisch
49,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie59,5%
37,0%Politieke participatie42,1%
56,9%Woonomgeving55,7%
48,8%Veiligheid51,2%
50,1%Onderwijs53,7%
29,6%Gezondheid51,9%
56,1%Kunst en cultuur37,5%
37,6%Economische participatie52,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
59,5%Maatschappelijke participatieA
42,1%Politieke participatieB
55,7%WoonomgevingC
51,2%VeiligheidD
53,7%OnderwijsE
51,9%GezondheidF
37,5%Kunst en cultuurG
52,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem41,6%
56,3%Water49,6%
37,8%Afval en grondstoffen56,1%
36,3%Energie33,5%
30,7%Natuur en landschap48,2%
45,9%Hinder en calamiteiten58,2%
54,1%Lucht33,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
41,6%BodemA
49,6%WaterB
56,1%Afval en grondstoffenC
33,5%EnergieD
48,2%Natuur en landschapE
58,2%Hinder en calamiteitenF
33,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,6%
37,1%Arbeid55,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
30,2%Kennis37,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,6%ConcurrentievermogenA
55,0%ArbeidB
43,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,9%KennisE