Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voerendaal

Voerendaal

52,2%sociaal-cultureel
52,4%ecologisch
46,4%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie42,4%
37,0%Politieke participatie50,5%
56,9%Woonomgeving49,8%
48,8%Veiligheid60,0%
50,1%Onderwijs56,1%
29,6%Gezondheid46,4%
56,1%Kunst en cultuur48,9%
37,6%Economische participatie63,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
42,4%Maatschappelijke participatieA
50,5%Politieke participatieB
49,8%WoonomgevingC
60,0%VeiligheidD
56,1%OnderwijsE
46,4%GezondheidF
48,9%Kunst en cultuurG
63,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem74,1%
56,3%Water41,0%
37,8%Afval en grondstoffen56,7%
36,3%Energie36,7%
30,7%Natuur en landschap46,3%
45,9%Hinder en calamiteiten55,2%
54,1%Lucht57,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
74,1%BodemA
41,0%WaterB
56,7%Afval en grondstoffenC
36,7%EnergieD
46,3%Natuur en landschapE
55,2%Hinder en calamiteitenF
57,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,9%
37,1%Arbeid38,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,8%
30,2%Kennis39,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,9%ConcurrentievermogenA
38,1%ArbeidB
45,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,3%KennisE