Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Weert

Weert

49,8%sociaal-cultureel
44,2%ecologisch
52,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie43,9%
37,0%Politieke participatie47,9%
56,9%Woonomgeving58,4%
48,8%Veiligheid45,9%
50,1%Onderwijs58,9%
29,6%Gezondheid49,7%
56,1%Kunst en cultuur43,5%
37,6%Economische participatie50,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
43,9%Maatschappelijke participatieA
47,9%Politieke participatieB
58,4%WoonomgevingC
45,9%VeiligheidD
58,9%OnderwijsE
49,7%GezondheidF
43,5%Kunst en cultuurG
50,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem38,2%
56,3%Water56,0%
37,8%Afval en grondstoffen27,6%
36,3%Energie37,4%
30,7%Natuur en landschap64,3%
45,9%Hinder en calamiteiten48,7%
54,1%Lucht37,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
38,2%BodemA
56,0%WaterB
27,6%Afval en grondstoffenC
37,4%EnergieD
64,3%Natuur en landschapE
48,7%Hinder en calamiteitenF
37,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,0%
37,1%Arbeid44,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid55,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,2%
30,2%Kennis48,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,0%ConcurrentievermogenA
44,7%ArbeidB
55,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,4%KennisE