Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul

49,1%sociaal-cultureel
58,4%ecologisch
49,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie42,0%
37,0%Politieke participatie49,8%
56,9%Woonomgeving47,4%
48,8%Veiligheid53,3%
50,1%Onderwijs59,2%
29,6%Gezondheid38,1%
56,1%Kunst en cultuur62,3%
37,6%Economische participatie40,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
42,0%Maatschappelijke participatieA
49,8%Politieke participatieB
47,4%WoonomgevingC
53,3%VeiligheidD
59,2%OnderwijsE
38,1%GezondheidF
62,3%Kunst en cultuurG
40,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,8%
56,3%Water64,9%
37,8%Afval en grondstoffen59,5%
36,3%Energie33,2%
30,7%Natuur en landschap68,8%
45,9%Hinder en calamiteiten59,0%
54,1%Lucht58,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
64,8%BodemA
64,9%WaterB
59,5%Afval en grondstoffenC
33,2%EnergieD
68,8%Natuur en landschapE
59,0%Hinder en calamiteitenF
58,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen45,9%
37,1%Arbeid37,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid58,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,1%
30,2%Kennis38,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
45,9%ConcurrentievermogenA
37,0%ArbeidB
58,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,1%KennisE