Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lelystad

Lelystad

39,3%sociaal-cultureel
52,4%ecologisch
51,6%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie26,9%
37,0%Politieke participatie50,4%
56,9%Woonomgeving54,1%
48,8%Veiligheid35,2%
50,1%Onderwijs51,4%
29,6%Gezondheid39,3%
56,1%Kunst en cultuur31,5%
37,6%Economische participatie25,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
26,9%Maatschappelijke participatieA
50,4%Politieke participatieB
54,1%WoonomgevingC
35,2%VeiligheidD
51,4%OnderwijsE
39,3%GezondheidF
31,5%Kunst en cultuurG
25,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,5%
56,3%Water64,4%
37,8%Afval en grondstoffen28,6%
36,3%Energie53,0%
30,7%Natuur en landschap38,5%
45,9%Hinder en calamiteiten63,2%
54,1%Lucht43,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
75,5%BodemA
64,4%WaterB
28,6%Afval en grondstoffenC
53,0%EnergieD
38,5%Natuur en landschapE
63,2%Hinder en calamiteitenF
43,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,2%
37,1%Arbeid48,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid57,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,3%
30,2%Kennis49,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,2%ConcurrentievermogenA
48,0%ArbeidB
57,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,1%KennisE