Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Horst aan de Maas

Horst aan de Maas

55,7%sociaal-cultureel
48,8%ecologisch
53,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie62,6%
37,0%Politieke participatie43,7%
56,9%Woonomgeving51,9%
48,8%Veiligheid63,7%
50,1%Onderwijs58,8%
29,6%Gezondheid59,6%
56,1%Kunst en cultuur38,1%
37,6%Economische participatie67,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
62,6%Maatschappelijke participatieA
43,7%Politieke participatieB
51,9%WoonomgevingC
63,7%VeiligheidD
58,8%OnderwijsE
59,6%GezondheidF
38,1%Kunst en cultuurG
67,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,4%
56,3%Water53,1%
37,8%Afval en grondstoffen55,7%
36,3%Energie21,8%
30,7%Natuur en landschap53,3%
45,9%Hinder en calamiteiten64,4%
54,1%Lucht34,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
58,4%BodemA
53,1%WaterB
55,7%Afval en grondstoffenC
21,8%EnergieD
53,3%Natuur en landschapE
64,4%Hinder en calamiteitenF
34,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,7%
37,1%Arbeid52,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden71,9%
30,2%Kennis34,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,7%ConcurrentievermogenA
52,7%ArbeidB
51,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
71,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,4%KennisE