Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Teylingen

Teylingen

57,3%sociaal-cultureel
49,7%ecologisch
56,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,9%
37,0%Politieke participatie63,9%
56,9%Woonomgeving58,4%
48,8%Veiligheid51,0%
50,1%Onderwijs62,1%
29,6%Gezondheid63,0%
56,1%Kunst en cultuur48,2%
37,6%Economische participatie57,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,9%Maatschappelijke participatieA
63,9%Politieke participatieB
58,4%WoonomgevingC
51,0%VeiligheidD
62,1%OnderwijsE
63,0%GezondheidF
48,2%Kunst en cultuurG
57,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem47,4%
56,3%Water50,8%
37,8%Afval en grondstoffen47,0%
36,3%Energie43,3%
30,7%Natuur en landschap61,6%
45,9%Hinder en calamiteiten36,0%
54,1%Lucht62,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
47,4%BodemA
50,8%WaterB
47,0%Afval en grondstoffenC
43,3%EnergieD
61,6%Natuur en landschapE
36,0%Hinder en calamiteitenF
62,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,5%
37,1%Arbeid55,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
30,2%Kennis66,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,5%ConcurrentievermogenA
55,7%ArbeidB
48,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
66,7%KennisE