Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug

56,9%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
46,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie59,2%
37,0%Politieke participatie66,7%
56,9%Woonomgeving58,0%
48,8%Veiligheid56,8%
50,1%Onderwijs57,2%
29,6%Gezondheid52,5%
56,1%Kunst en cultuur54,0%
37,6%Economische participatie50,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
59,2%Maatschappelijke participatieA
66,7%Politieke participatieB
58,0%WoonomgevingC
56,8%VeiligheidD
57,2%OnderwijsE
52,5%GezondheidF
54,0%Kunst en cultuurG
50,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,7%
56,3%Water55,3%
37,8%Afval en grondstoffen55,7%
36,3%Energie38,4%
30,7%Natuur en landschap75,8%
45,9%Hinder en calamiteiten67,5%
54,1%Lucht50,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
48,7%BodemA
55,3%WaterB
55,7%Afval en grondstoffenC
38,4%EnergieD
75,8%Natuur en landschapE
67,5%Hinder en calamiteitenF
50,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen42,8%
37,1%Arbeid48,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,8%
30,2%Kennis43,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
42,8%ConcurrentievermogenA
48,2%ArbeidB
45,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,2%KennisE