Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oost Gelre

Oost Gelre

56,8%sociaal-cultureel
52,0%ecologisch
52,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie66,3%
37,0%Politieke participatie50,5%
56,9%Woonomgeving51,4%
48,8%Veiligheid65,2%
50,1%Onderwijs62,3%
29,6%Gezondheid58,0%
56,1%Kunst en cultuur32,7%
37,6%Economische participatie67,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
66,3%Maatschappelijke participatieA
50,5%Politieke participatieB
51,4%WoonomgevingC
65,2%VeiligheidD
62,3%OnderwijsE
58,0%GezondheidF
32,7%Kunst en cultuurG
67,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem49,7%
56,3%Water60,3%
37,8%Afval en grondstoffen70,2%
36,3%Energie36,3%
30,7%Natuur en landschap29,5%
45,9%Hinder en calamiteiten75,7%
54,1%Lucht42,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
49,7%BodemA
60,3%WaterB
70,2%Afval en grondstoffenC
36,3%EnergieD
29,5%Natuur en landschapE
75,7%Hinder en calamiteitenF
42,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,9%
37,1%Arbeid56,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid54,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
30,2%Kennis56,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,9%ConcurrentievermogenA
56,8%ArbeidB
54,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,1%KennisE