Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Koggenland

Koggenland

55,1%sociaal-cultureel
47,8%ecologisch
46,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,9%
37,0%Politieke participatie56,9%
56,9%Woonomgeving48,3%
48,8%Veiligheid59,9%
50,1%Onderwijs50,1%
29,6%Gezondheid63,4%
56,1%Kunst en cultuur32,7%
37,6%Economische participatie72,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,9%Maatschappelijke participatieA
56,9%Politieke participatieB
48,3%WoonomgevingC
59,9%VeiligheidD
50,1%OnderwijsE
63,4%GezondheidF
32,7%Kunst en cultuurG
72,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem76,8%
56,3%Water47,0%
37,8%Afval en grondstoffen50,8%
36,3%Energie33,8%
30,7%Natuur en landschap26,2%
45,9%Hinder en calamiteiten60,4%
54,1%Lucht39,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
76,8%BodemA
47,0%WaterB
50,8%Afval en grondstoffenC
33,8%EnergieD
26,2%Natuur en landschapE
60,4%Hinder en calamiteitenF
39,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,7%
37,1%Arbeid52,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid39,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,9%
30,2%Kennis35,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,7%ConcurrentievermogenA
52,7%ArbeidB
39,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,5%KennisE