Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lansingerland

Lansingerland

55,2%sociaal-cultureel
41,9%ecologisch
50,1%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,0%
37,0%Politieke participatie63,8%
56,9%Woonomgeving51,7%
48,8%Veiligheid60,6%
50,1%Onderwijs62,9%
29,6%Gezondheid62,9%
56,1%Kunst en cultuur29,1%
37,6%Economische participatie58,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,0%Maatschappelijke participatieA
63,8%Politieke participatieB
51,7%WoonomgevingC
60,6%VeiligheidD
62,9%OnderwijsE
62,9%GezondheidF
29,1%Kunst en cultuurG
58,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,6%
56,3%Water34,2%
37,8%Afval en grondstoffen40,0%
36,3%Energie29,1%
30,7%Natuur en landschap42,3%
45,9%Hinder en calamiteiten41,4%
54,1%Lucht51,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
55,6%BodemA
34,2%WaterB
40,0%Afval en grondstoffenC
29,1%EnergieD
42,3%Natuur en landschapE
41,4%Hinder en calamiteitenF
51,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,2%
37,1%Arbeid59,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,3%
30,2%Kennis48,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,2%ConcurrentievermogenA
59,4%ArbeidB
38,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,8%KennisE