Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leudal

Leudal

51,4%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
47,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie49,0%
37,0%Politieke participatie47,2%
56,9%Woonomgeving50,4%
48,8%Veiligheid56,0%
50,1%Onderwijs57,9%
29,6%Gezondheid48,1%
56,1%Kunst en cultuur35,4%
37,6%Economische participatie66,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
49,0%Maatschappelijke participatieA
47,2%Politieke participatieB
50,4%WoonomgevingC
56,0%VeiligheidD
57,9%OnderwijsE
48,1%GezondheidF
35,4%Kunst en cultuurG
66,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,4%
56,3%Water60,9%
37,8%Afval en grondstoffen54,5%
36,3%Energie29,0%
30,7%Natuur en landschap51,3%
45,9%Hinder en calamiteiten57,9%
54,1%Lucht33,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
62,4%BodemA
60,9%WaterB
54,5%Afval en grondstoffenC
29,0%EnergieD
51,3%Natuur en landschapE
57,9%Hinder en calamiteitenF
33,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,3%
37,1%Arbeid46,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,1%
30,2%Kennis46,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,3%ConcurrentievermogenA
46,8%ArbeidB
50,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,5%KennisE