Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Maasgouw

Maasgouw

52,5%sociaal-cultureel
50,3%ecologisch
43,9%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie45,2%
37,0%Politieke participatie44,7%
56,9%Woonomgeving52,3%
48,8%Veiligheid62,1%
50,1%Onderwijs48,0%
29,6%Gezondheid47,5%
56,1%Kunst en cultuur56,8%
37,6%Economische participatie63,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
45,2%Maatschappelijke participatieA
44,7%Politieke participatieB
52,3%WoonomgevingC
62,1%VeiligheidD
48,0%OnderwijsE
47,5%GezondheidF
56,8%Kunst en cultuurG
63,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,0%
56,3%Water44,9%
37,8%Afval en grondstoffen51,3%
36,3%Energie23,4%
30,7%Natuur en landschap80,2%
45,9%Hinder en calamiteiten52,7%
54,1%Lucht45,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
54,0%BodemA
44,9%WaterB
51,3%Afval en grondstoffenC
23,4%EnergieD
80,2%Natuur en landschapE
52,7%Hinder en calamiteitenF
45,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,2%
37,1%Arbeid40,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,8%
30,2%Kennis36,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,2%ConcurrentievermogenA
40,0%ArbeidB
47,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,6%KennisE