Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gemert-Bakel

Gemert-Bakel

54,7%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
49,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,6%
37,0%Politieke participatie54,6%
56,9%Woonomgeving59,8%
48,8%Veiligheid54,8%
50,1%Onderwijs57,1%
29,6%Gezondheid57,6%
56,1%Kunst en cultuur36,3%
37,6%Economische participatie60,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,6%Maatschappelijke participatieA
54,6%Politieke participatieB
59,8%WoonomgevingC
54,8%VeiligheidD
57,1%OnderwijsE
57,6%GezondheidF
36,3%Kunst en cultuurG
60,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,9%
56,3%Water37,4%
37,8%Afval en grondstoffen58,9%
36,3%Energie25,6%
30,7%Natuur en landschap51,7%
45,9%Hinder en calamiteiten72,3%
54,1%Lucht42,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,9%BodemA
37,4%WaterB
58,9%Afval en grondstoffenC
25,6%EnergieD
51,7%Natuur en landschapE
72,3%Hinder en calamiteitenF
42,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,3%
37,1%Arbeid50,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,6%
30,2%Kennis34,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,3%ConcurrentievermogenA
50,5%ArbeidB
38,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,4%KennisE