Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Halderberge

Halderberge

50,9%sociaal-cultureel
48,8%ecologisch
45,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie48,9%
37,0%Politieke participatie42,2%
56,9%Woonomgeving54,8%
48,8%Veiligheid50,8%
50,1%Onderwijs57,4%
29,6%Gezondheid48,4%
56,1%Kunst en cultuur44,0%
37,6%Economische participatie60,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
48,9%Maatschappelijke participatieA
42,2%Politieke participatieB
54,8%WoonomgevingC
50,8%VeiligheidD
57,4%OnderwijsE
48,4%GezondheidF
44,0%Kunst en cultuurG
60,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,4%
56,3%Water58,6%
37,8%Afval en grondstoffen46,5%
36,3%Energie37,6%
30,7%Natuur en landschap33,7%
45,9%Hinder en calamiteiten54,0%
54,1%Lucht51,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
59,4%BodemA
58,6%WaterB
46,5%Afval en grondstoffenC
37,6%EnergieD
33,7%Natuur en landschapE
54,0%Hinder en calamiteitenF
51,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,4%
37,1%Arbeid45,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,0%
30,2%Kennis33,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,4%ConcurrentievermogenA
45,2%ArbeidB
42,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,2%KennisE