Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heeze-Leende

Heeze-Leende

55,3%sociaal-cultureel
57,2%ecologisch
51,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie61,6%
37,0%Politieke participatie56,7%
56,9%Woonomgeving53,2%
48,8%Veiligheid60,9%
50,1%Onderwijs56,7%
29,6%Gezondheid54,1%
56,1%Kunst en cultuur36,6%
37,6%Economische participatie62,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
61,6%Maatschappelijke participatieA
56,7%Politieke participatieB
53,2%WoonomgevingC
60,9%VeiligheidD
56,7%OnderwijsE
54,1%GezondheidF
36,6%Kunst en cultuurG
62,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,9%
56,3%Water46,5%
37,8%Afval en grondstoffen64,1%
36,3%Energie33,3%
30,7%Natuur en landschap77,3%
45,9%Hinder en calamiteiten80,5%
54,1%Lucht35,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
63,9%BodemA
46,5%WaterB
64,1%Afval en grondstoffenC
33,3%EnergieD
77,3%Natuur en landschapE
80,5%Hinder en calamiteitenF
35,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,8%
37,1%Arbeid47,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,6%
30,2%Kennis49,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,8%ConcurrentievermogenA
47,5%ArbeidB
41,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,9%KennisE