Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Laarbeek

Laarbeek

55,1%sociaal-cultureel
46,4%ecologisch
48,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,3%
37,0%Politieke participatie54,9%
56,9%Woonomgeving62,6%
48,8%Veiligheid56,4%
50,1%Onderwijs58,5%
29,6%Gezondheid52,0%
56,1%Kunst en cultuur34,2%
37,6%Economische participatie64,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,3%Maatschappelijke participatieA
54,9%Politieke participatieB
62,6%WoonomgevingC
56,4%VeiligheidD
58,5%OnderwijsE
52,0%GezondheidF
34,2%Kunst en cultuurG
64,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,9%
56,3%Water43,0%
37,8%Afval en grondstoffen54,4%
36,3%Energie22,5%
30,7%Natuur en landschap46,7%
45,9%Hinder en calamiteiten66,6%
54,1%Lucht39,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
51,9%BodemA
43,0%WaterB
54,4%Afval en grondstoffenC
22,5%EnergieD
46,7%Natuur en landschapE
66,6%Hinder en calamiteitenF
39,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen59,4%
37,1%Arbeid47,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
30,2%Kennis39,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
59,4%ConcurrentievermogenA
47,7%ArbeidB
38,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,4%KennisE