Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Reusel-De Mierden

Reusel-De Mierden

53,8%sociaal-cultureel
55,9%ecologisch
44,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie62,1%
37,0%Politieke participatie53,0%
56,9%Woonomgeving51,7%
48,8%Veiligheid56,3%
50,1%Onderwijs55,6%
29,6%Gezondheid50,6%
56,1%Kunst en cultuur26,4%
37,6%Economische participatie74,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
62,1%Maatschappelijke participatieA
53,0%Politieke participatieB
51,7%WoonomgevingC
56,3%VeiligheidD
55,6%OnderwijsE
50,6%GezondheidF
26,4%Kunst en cultuurG
74,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,0%
56,3%Water45,5%
37,8%Afval en grondstoffen70,6%
36,3%Energie30,1%
30,7%Natuur en landschap54,6%
45,9%Hinder en calamiteiten83,8%
54,1%Lucht42,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
64,0%BodemA
45,5%WaterB
70,6%Afval en grondstoffenC
30,1%EnergieD
54,6%Natuur en landschapE
83,8%Hinder en calamiteitenF
42,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,7%
37,1%Arbeid50,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid28,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
30,2%Kennis30,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,7%ConcurrentievermogenA
50,7%ArbeidB
28,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,3%KennisE