Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Roerdalen

Roerdalen

50,6%sociaal-cultureel
57,0%ecologisch
39,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie45,5%
37,0%Politieke participatie46,9%
56,9%Woonomgeving56,3%
48,8%Veiligheid60,1%
50,1%Onderwijs49,3%
29,6%Gezondheid43,6%
56,1%Kunst en cultuur39,6%
37,6%Economische participatie63,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
45,5%Maatschappelijke participatieA
46,9%Politieke participatieB
56,3%WoonomgevingC
60,1%VeiligheidD
49,3%OnderwijsE
43,6%GezondheidF
39,6%Kunst en cultuurG
63,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem72,2%
56,3%Water64,6%
37,8%Afval en grondstoffen45,5%
36,3%Energie24,4%
30,7%Natuur en landschap81,1%
45,9%Hinder en calamiteiten64,8%
54,1%Lucht46,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
72,2%BodemA
64,6%WaterB
45,5%Afval en grondstoffenC
24,4%EnergieD
81,1%Natuur en landschapE
64,8%Hinder en calamiteitenF
46,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,8%
37,1%Arbeid35,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid36,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,3%
30,2%Kennis30,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,8%ConcurrentievermogenA
35,7%ArbeidB
36,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,3%KennisE