Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Roosendaal

Roosendaal

43,0%sociaal-cultureel
43,1%ecologisch
43,7%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie36,9%
37,0%Politieke participatie42,5%
56,9%Woonomgeving56,7%
48,8%Veiligheid37,6%
50,1%Onderwijs53,8%
29,6%Gezondheid44,0%
56,1%Kunst en cultuur41,3%
37,6%Economische participatie31,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
36,9%Maatschappelijke participatieA
42,5%Politieke participatieB
56,7%WoonomgevingC
37,6%VeiligheidD
53,8%OnderwijsE
44,0%GezondheidF
41,3%Kunst en cultuurG
31,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem40,6%
56,3%Water38,7%
37,8%Afval en grondstoffen47,0%
36,3%Energie40,3%
30,7%Natuur en landschap36,4%
45,9%Hinder en calamiteiten51,3%
54,1%Lucht47,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
40,6%BodemA
38,7%WaterB
47,0%Afval en grondstoffenC
40,3%EnergieD
36,4%Natuur en landschapE
51,3%Hinder en calamiteitenF
47,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen45,2%
37,1%Arbeid48,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,7%
30,2%Kennis36,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
45,2%ConcurrentievermogenA
48,7%ArbeidB
38,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,1%KennisE