Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

50,0%sociaal-cultureel
55,8%ecologisch
46,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,7%
37,0%Politieke participatie61,3%
56,9%Woonomgeving54,4%
48,8%Veiligheid45,5%
50,1%Onderwijs50,3%
29,6%Gezondheid40,3%
56,1%Kunst en cultuur52,5%
37,6%Economische participatie49,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,7%Maatschappelijke participatieA
61,3%Politieke participatieB
54,4%WoonomgevingC
45,5%VeiligheidD
50,3%OnderwijsE
40,3%GezondheidF
52,5%Kunst en cultuurG
49,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem82,0%
56,3%Water59,6%
37,8%Afval en grondstoffen38,6%
36,3%Energie39,0%
30,7%Natuur en landschap54,7%
45,9%Hinder en calamiteiten79,9%
54,1%Lucht36,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
82,0%BodemA
59,6%WaterB
38,6%Afval en grondstoffenC
39,0%EnergieD
54,7%Natuur en landschapE
79,9%Hinder en calamiteitenF
36,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,6%
37,1%Arbeid47,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
30,2%Kennis29,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,6%ConcurrentievermogenA
47,9%ArbeidB
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
29,0%KennisE