Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Aa en Hunze

Aa en Hunze

53,0%sociaal-cultureel
58,0%ecologisch
44,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,5%
37,0%Politieke participatie63,7%
56,9%Woonomgeving59,0%
48,8%Veiligheid61,3%
50,1%Onderwijs55,3%
29,6%Gezondheid51,0%
56,1%Kunst en cultuur31,3%
37,6%Economische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,5%Maatschappelijke participatieA
63,7%Politieke participatieB
59,0%WoonomgevingC
61,3%VeiligheidD
55,3%OnderwijsE
51,0%GezondheidF
31,3%Kunst en cultuurG
49,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,0%
56,3%Water70,1%
37,8%Afval en grondstoffen50,9%
36,3%Energie30,0%
30,7%Natuur en landschap64,6%
45,9%Hinder en calamiteiten76,0%
54,1%Lucht39,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
75,0%BodemA
70,1%WaterB
50,9%Afval en grondstoffenC
30,0%EnergieD
64,6%Natuur en landschapE
76,0%Hinder en calamiteitenF
39,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen45,4%
37,1%Arbeid42,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid31,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
30,2%Kennis39,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
45,4%ConcurrentievermogenA
42,4%ArbeidB
31,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,6%KennisE