Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Borger-Odoorn

Borger-Odoorn

47,3%sociaal-cultureel
53,1%ecologisch
44,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,1%
37,0%Politieke participatie47,4%
56,9%Woonomgeving56,2%
48,8%Veiligheid62,0%
50,1%Onderwijs48,2%
29,6%Gezondheid38,0%
56,1%Kunst en cultuur24,3%
37,6%Economische participatie51,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,1%Maatschappelijke participatieA
47,4%Politieke participatieB
56,2%WoonomgevingC
62,0%VeiligheidD
48,2%OnderwijsE
38,0%GezondheidF
24,3%Kunst en cultuurG
51,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,9%
56,3%Water60,5%
37,8%Afval en grondstoffen57,3%
36,3%Energie28,0%
30,7%Natuur en landschap29,4%
45,9%Hinder en calamiteiten83,7%
54,1%Lucht40,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
71,9%BodemA
60,5%WaterB
57,3%Afval en grondstoffenC
28,0%EnergieD
29,4%Natuur en landschapE
83,7%Hinder en calamiteitenF
40,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,9%
37,1%Arbeid39,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid28,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden72,1%
30,2%Kennis39,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,9%ConcurrentievermogenA
39,1%ArbeidB
28,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
72,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,2%KennisE