Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Cuijk

Cuijk

53,3%sociaal-cultureel
46,0%ecologisch
49,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,7%
37,0%Politieke participatie59,7%
56,9%Woonomgeving60,1%
48,8%Veiligheid54,7%
50,1%Onderwijs55,7%
29,6%Gezondheid45,8%
56,1%Kunst en cultuur40,5%
37,6%Economische participatie52,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,7%Maatschappelijke participatieA
59,7%Politieke participatieB
60,1%WoonomgevingC
54,7%VeiligheidD
55,7%OnderwijsE
45,8%GezondheidF
40,5%Kunst en cultuurG
52,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem47,1%
56,3%Water39,7%
37,8%Afval en grondstoffen54,1%
36,3%Energie25,8%
30,7%Natuur en landschap63,6%
45,9%Hinder en calamiteiten57,1%
54,1%Lucht34,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
47,1%BodemA
39,7%WaterB
54,1%Afval en grondstoffenC
25,8%EnergieD
63,6%Natuur en landschapE
57,1%Hinder en calamiteitenF
34,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen53,9%
37,1%Arbeid45,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
30,2%Kennis45,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
53,9%ConcurrentievermogenA
45,7%ArbeidB
42,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,1%KennisE