Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Landerd

Landerd

52,7%sociaal-cultureel
46,5%ecologisch
46,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie63,3%
37,0%Politieke participatie61,9%
56,9%Woonomgeving47,4%
48,8%Veiligheid55,9%
50,1%Onderwijs54,5%
29,6%Gezondheid51,3%
56,1%Kunst en cultuur29,3%
37,6%Economische participatie58,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
63,3%Maatschappelijke participatieA
61,9%Politieke participatieB
47,4%WoonomgevingC
55,9%VeiligheidD
54,5%OnderwijsE
51,3%GezondheidF
29,3%Kunst en cultuurG
58,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,3%
56,3%Water30,2%
37,8%Afval en grondstoffen34,7%
36,3%Energie34,1%
30,7%Natuur en landschap54,6%
45,9%Hinder en calamiteiten71,9%
54,1%Lucht35,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
64,3%BodemA
30,2%WaterB
34,7%Afval en grondstoffenC
34,1%EnergieD
54,6%Natuur en landschapE
71,9%Hinder en calamiteitenF
35,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,4%
37,1%Arbeid50,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
30,2%Kennis36,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,4%ConcurrentievermogenA
50,6%ArbeidB
44,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,6%KennisE