Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

De Wolden

De Wolden

53,7%sociaal-cultureel
52,0%ecologisch
47,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,8%
37,0%Politieke participatie56,1%
56,9%Woonomgeving52,7%
48,8%Veiligheid65,7%
50,1%Onderwijs51,0%
29,6%Gezondheid47,2%
56,1%Kunst en cultuur44,7%
37,6%Economische participatie58,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,8%Maatschappelijke participatieA
56,1%Politieke participatieB
52,7%WoonomgevingC
65,7%VeiligheidD
51,0%OnderwijsE
47,2%GezondheidF
44,7%Kunst en cultuurG
58,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem77,9%
56,3%Water56,8%
37,8%Afval en grondstoffen49,6%
36,3%Energie26,5%
30,7%Natuur en landschap36,8%
45,9%Hinder en calamiteiten79,8%
54,1%Lucht36,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
77,9%BodemA
56,8%WaterB
49,6%Afval en grondstoffenC
26,5%EnergieD
36,8%Natuur en landschapE
79,8%Hinder en calamiteitenF
36,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,8%
37,1%Arbeid48,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid37,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,6%
30,2%Kennis42,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,8%ConcurrentievermogenA
48,6%ArbeidB
37,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,4%KennisE