Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noord-Beveland

Noord-Beveland

47,9%sociaal-cultureel
54,9%ecologisch
43,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,3%
37,0%Politieke participatie60,1%
56,9%Woonomgeving49,6%
48,8%Veiligheid46,4%
50,1%Onderwijs48,9%
29,6%Gezondheid41,0%
56,1%Kunst en cultuur29,7%
37,6%Economische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,3%Maatschappelijke participatieA
60,1%Politieke participatieB
49,6%WoonomgevingC
46,4%VeiligheidD
48,9%OnderwijsE
41,0%GezondheidF
29,7%Kunst en cultuurG
57,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem86,4%
56,3%Water53,3%
37,8%Afval en grondstoffen37,4%
36,3%Energie38,2%
30,7%Natuur en landschap48,7%
45,9%Hinder en calamiteiten82,2%
54,1%Lucht37,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
86,4%BodemA
53,3%WaterB
37,4%Afval en grondstoffenC
38,2%EnergieD
48,7%Natuur en landschapE
82,2%Hinder en calamiteitenF
37,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,7%
37,1%Arbeid40,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid40,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,8%
30,2%Kennis27,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,7%ConcurrentievermogenA
40,5%ArbeidB
40,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
27,3%KennisE