Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noordenveld

Noordenveld

57,8%sociaal-cultureel
61,3%ecologisch
48,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,6%
37,0%Politieke participatie62,8%
56,9%Woonomgeving64,7%
48,8%Veiligheid63,1%
50,1%Onderwijs54,9%
29,6%Gezondheid54,5%
56,1%Kunst en cultuur56,6%
37,6%Economische participatie55,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,6%Maatschappelijke participatieA
62,8%Politieke participatieB
64,7%WoonomgevingC
63,1%VeiligheidD
54,9%OnderwijsE
54,5%GezondheidF
56,6%Kunst en cultuurG
55,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem73,5%
56,3%Water71,0%
37,8%Afval en grondstoffen52,9%
36,3%Energie35,7%
30,7%Natuur en landschap71,6%
45,9%Hinder en calamiteiten72,9%
54,1%Lucht51,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
73,5%BodemA
71,0%WaterB
52,9%Afval en grondstoffenC
35,7%EnergieD
71,6%Natuur en landschapE
72,9%Hinder en calamiteitenF
51,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,3%
37,1%Arbeid42,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,2%
30,2%Kennis53,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,3%ConcurrentievermogenA
42,7%ArbeidB
43,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,3%KennisE