Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Twenterand

Twenterand

53,0%sociaal-cultureel
51,3%ecologisch
48,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie60,3%
37,0%Politieke participatie52,0%
56,9%Woonomgeving59,5%
48,8%Veiligheid64,6%
50,1%Onderwijs57,3%
29,6%Gezondheid44,1%
56,1%Kunst en cultuur25,9%
37,6%Economische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
60,3%Maatschappelijke participatieA
52,0%Politieke participatieB
59,5%WoonomgevingC
64,6%VeiligheidD
57,3%OnderwijsE
44,1%GezondheidF
25,9%Kunst en cultuurG
60,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem60,9%
56,3%Water57,9%
37,8%Afval en grondstoffen58,8%
36,3%Energie29,9%
30,7%Natuur en landschap34,9%
45,9%Hinder en calamiteiten66,6%
54,1%Lucht50,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
60,9%BodemA
57,9%WaterB
58,8%Afval en grondstoffenC
29,9%EnergieD
34,9%Natuur en landschapE
66,6%Hinder en calamiteitenF
50,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen45,4%
37,1%Arbeid50,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid56,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,0%
30,2%Kennis24,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
45,4%ConcurrentievermogenA
50,1%ArbeidB
56,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
24,8%KennisE