Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westerveld

Westerveld

51,7%sociaal-cultureel
60,0%ecologisch
46,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,1%
37,0%Politieke participatie55,5%
56,9%Woonomgeving54,0%
48,8%Veiligheid63,5%
50,1%Onderwijs48,6%
29,6%Gezondheid37,1%
56,1%Kunst en cultuur49,2%
37,6%Economische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,1%Maatschappelijke participatieA
55,5%Politieke participatieB
54,0%WoonomgevingC
63,5%VeiligheidD
48,6%OnderwijsE
37,1%GezondheidF
49,2%Kunst en cultuurG
49,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem73,8%
56,3%Water60,7%
37,8%Afval en grondstoffen51,1%
36,3%Energie34,0%
30,7%Natuur en landschap74,3%
45,9%Hinder en calamiteiten85,7%
54,1%Lucht40,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
73,8%BodemA
60,7%WaterB
51,1%Afval en grondstoffenC
34,0%EnergieD
74,3%Natuur en landschapE
85,7%Hinder en calamiteitenF
40,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen42,2%
37,1%Arbeid44,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid37,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,9%
30,2%Kennis40,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
42,2%ConcurrentievermogenA
44,0%ArbeidB
37,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,9%KennisE