Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sint Anthonis

Sint Anthonis

55,9%sociaal-cultureel
49,1%ecologisch
46,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie65,5%
37,0%Politieke participatie63,0%
56,9%Woonomgeving41,9%
48,8%Veiligheid69,8%
50,1%Onderwijs57,2%
29,6%Gezondheid58,9%
56,1%Kunst en cultuur28,5%
37,6%Economische participatie62,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
65,5%Maatschappelijke participatieA
63,0%Politieke participatieB
41,9%WoonomgevingC
69,8%VeiligheidD
57,2%OnderwijsE
58,9%GezondheidF
28,5%Kunst en cultuurG
62,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,3%
56,3%Water42,8%
37,8%Afval en grondstoffen57,8%
36,3%Energie24,3%
30,7%Natuur en landschap39,3%
45,9%Hinder en calamiteiten78,9%
54,1%Lucht34,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
66,3%BodemA
42,8%WaterB
57,8%Afval en grondstoffenC
24,3%EnergieD
39,3%Natuur en landschapE
78,9%Hinder en calamiteitenF
34,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,7%
37,1%Arbeid52,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid36,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,0%
30,2%Kennis41,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,7%ConcurrentievermogenA
52,0%ArbeidB
36,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,6%KennisE