Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lingewaard

Lingewaard

55,6%sociaal-cultureel
51,9%ecologisch
47,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,7%
37,0%Politieke participatie55,8%
56,9%Woonomgeving64,4%
48,8%Veiligheid64,7%
50,1%Onderwijs56,0%
29,6%Gezondheid52,6%
56,1%Kunst en cultuur33,9%
37,6%Economische participatie63,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,7%Maatschappelijke participatieA
55,8%Politieke participatieB
64,4%WoonomgevingC
64,7%VeiligheidD
56,0%OnderwijsE
52,6%GezondheidF
33,9%Kunst en cultuurG
63,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,2%
56,3%Water65,0%
37,8%Afval en grondstoffen62,2%
36,3%Energie32,0%
30,7%Natuur en landschap54,6%
45,9%Hinder en calamiteiten62,8%
54,1%Lucht42,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
44,2%BodemA
65,0%WaterB
62,2%Afval en grondstoffenC
32,0%EnergieD
54,6%Natuur en landschapE
62,8%Hinder en calamiteitenF
42,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,2%
37,1%Arbeid48,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid40,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden70,2%
30,2%Kennis35,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,2%ConcurrentievermogenA
48,2%ArbeidB
40,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
70,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,9%KennisE