Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Cranendonck

Cranendonck

52,7%sociaal-cultureel
46,5%ecologisch
47,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,3%
37,0%Politieke participatie54,2%
56,9%Woonomgeving51,2%
48,8%Veiligheid48,8%
50,1%Onderwijs62,2%
29,6%Gezondheid51,8%
56,1%Kunst en cultuur40,7%
37,6%Economische participatie60,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,3%Maatschappelijke participatieA
54,2%Politieke participatieB
51,2%WoonomgevingC
48,8%VeiligheidD
62,2%OnderwijsE
51,8%GezondheidF
40,7%Kunst en cultuurG
60,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,3%
56,3%Water48,8%
37,8%Afval en grondstoffen58,4%
36,3%Energie24,8%
30,7%Natuur en landschap55,1%
45,9%Hinder en calamiteiten57,4%
54,1%Lucht36,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
44,3%BodemA
48,8%WaterB
58,4%Afval en grondstoffenC
24,8%EnergieD
55,1%Natuur en landschapE
57,4%Hinder en calamiteitenF
36,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,6%
37,1%Arbeid44,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid35,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,0%
30,2%Kennis37,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,6%ConcurrentievermogenA
44,9%ArbeidB
35,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,7%KennisE